Tìm hiểu về võ sát thủ của đặc nhiệm Nga

Môn võ này được gọi dưới nhiều tên khác nhau như Systema, The System hay Russian martial art. Systema chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ võ cổ truyền Nga, khởi truyền từ cha Ryabko, một cận vệ trong đoàn Sokoli Stalina (Đội Cận vệ của Stalin). Ryabko điều hành tổng hành dinh của Systema tại Nga và huấn luyện rộng rãi cho quần chúng và quân đội.

Systema hay Russian Martial Art là môn võ lính Đặc nhiệm Nga thường sử dụng, được thành lập và truyền bá bởiMikhail Ryabko (6/5/1961), nguyên là Đại tá trong quân đội Nga, đồng thời là cố vấn đặc biệt cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ông hiện là huấn luyện trưởng của Đội đặc nhiệm Nga.

Cha của Mikhail là một trong những cận vệ thân tín nhất của Joseph Stalin – đã truyền dạy võ nghệ cho Mikhail từ khi mới 5 tuổi. Lên 15 tuổi, ông gia nhập hàng ngũ của Spetsnaz, lực lượng đặc biệt của Nga và phục vụ trong quân đội từ bấy đến nay. Ông hiện là người chỉ huy Đội giải cứu con tin, Đội chống khủng bố, và Đội chống tội phạm vũ trang.
1738782_large

Môn võ này được gọi dưới nhiều tên khác nhau như Systema, The System hay Russian martial art. Systema chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ võ cổ truyền Nga, khởi truyền từ cha Ryabko, một cận vệ trong đoàn Sokoli Stalina (Đội Cận vệ của Stalin). Ryabko điều hành tổng hành dinh của Systema tại Nga và huấn luyện rộng rãi cho quần chúng và quân đội.

Vladimir Vasiliev là đại đệ tử của Ryabko, ông di trú từ Nga sang Canada và hiện nay đứng đầu Trung Tâm Điều hành Systema ngoài Nga, đặt tại Toronto, Canada. Trung tâm này mở lớp thường xuyên, thành phần gồm cả nhiều người nước ngoài đến học. Ông đi nhiều nơi, chủ yếu là Bắc Mỹ để thuyết giảng về Systema.

Emmanuel Manolakakis là một trong số đệ tử đời đầu của Vasiliev và cũng là người đang điều hành Fight Club tại Toronto, Canada. Mặc dù cho đến năm 2006 môn Systema đã có nhiều võ sư thuộc thế hệ thứ 3, thứ 4, hiện Ryabko và Vasiliev là những người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất cũng như có năng lực nhất.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *