cống hiến võ học của Jason Statham

Cuộc đời và sự nghiệp của ngôi sao phim hành động – Jason Statham

jason-statham-superhero-movie

Một trong những người chủ hãng thời trang French Connection đã nhìn thấy ảnh của Jason, người này chính là nhà sản xuất chính bộ phim đầu tay của Guy