Tự Vệ

Giúp các mem muốn học tự vệ nên biết những lời khuyên này

tu-ve

Không thể coi nhẹ bất kỳ một kẻ địch nào, ngược lại còn cần coi mọi kẻ địch đều hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên, cùng với sự đánh giá