Vịnh Xuân Quyền

Li thủ (Niêm thủ) trong vịnh xuân quyền tại sao lại khó áp dụng như vậy

bilsao-kick

Trong Vịnh Xuân Quyền mặc dù các công phu là rất nhiều. Tuy nhiên Li (Niêm) thủ lại nổi bật lên, có thể do phim ảnh/ truyền thông và mạng,

Ngũ Mai Sư Thái và quá trình sáng tác ra Vịnh Xuân Quyền

1355296558-the-thao-nguye-te-cong

Tương truyền Ngũ Mai cũng là một trong 5 nhân vật truyền thuyết trốn thoát khỏi chùa Nam Thiếu Lâm Toàn Châu Phúc Kiến sau cơn đại nạn chùa bị

Lý do gì khiến Vịnh Xuân Quyền không được áp dụng được trong MMA

application-wing-chun

Và tất cả chúng ta nếu có hiểu biết nhất định về võ thuật cũng nhận thấy, hình bóng của Vịnh Xuân kể cả con người và kỹ thuật đều