Quyền Anh

Luyện tập + Đấm + Phòng thủ như thế nào cho đúng trong BOXING

1748495

Khi luyện tập quan trọng nhất là phải kết bạn, kinh nghiệm vừa vô giá vừa dễ tìm, khi bị thất bại hãy hỏi đối thủ cách mà anh ta

Ai bảo quyền Anh không lợi hại mời đọc bài viết này

boxing-for-the-street

Người học Boxing tập đấm rất nhiều, mọi loại đấm từ Jab đến đấm mốc khoảng cách xa đến khoảng cách gần, từ đấm liên hoàn, tới kiên nhẫn chờ

Vì bị cho là môn võ tàn nhẫn mà quyền Anh từng bị cấm thi đấu

71542_22-3-quyen-anh

Theo vothuat.info, có một thời gian môn đấu quyền bị suy vị, mãi đến năm 1750 trước CN mới thịnh hành trở lại. Bấy giờ, vào những ngày nghỉ ngơi