Judo

Kodokan Judo không chỉ là võ thuật mà còn là một môn thể thao thú vị

Kata demonstrations as part of Opening Ceremony

Cũng như những môn thể thao khác, Judo có các quy tắc nghiêm ngặt trong chiến đấu để đảm bảo an toàn. Từ khi ra đời đến nay, Judo có

Người sáng lập ra Judo, Kano Jigoro cuộc đời ông có gì đặc biệt

url

Khi Kano bắt đầu xin đi võ, ông gặp rất nhiều khó khăn vì đi đến đâu cũng đều bị các võ sư từ chối do cho rằng ông quá

Lịch Sử hình thành và những nguyên lý của môn võ Judo

1a

Judo – bắt nguồn từ Jujitsu ( nhu thuật ) do võ sư Jigoro Kano – một người đã đạt được đỉnh cao trong môn Nhu Thuật – dày công